từ Trung Quốc về Việt Nam

Vận chuyển vải từ Trung Quốc về Việt Nam

Vận chuyển vải từ Trung Quốc về Việt Nam

Vận chuyển vải từ Trung Quốc về Việt Nam Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan Việt Nam vải may mặc trên thị trường nước ta có hơn 50% là vải được nhập khẩu từ Trung Quốc. Không chỉ tiếp tục tăng về số lượng, vải Trung Quốc nhập về Việt Nam […]